Ποιότητα και Αξιοπιστία στα καύσιμα!

  Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις

  Ο αριθμός οκτανίου είναι το χαρακτηριστικό της βενζίνης, που δίνει το μέτρο της ικανότητάς της να καίγεται στους κυλίνδρους του κινητήρα με ομαλό τρόπο, που δεν προκαλεί προβλήματα στον κινητήρα και οδηγεί στην απελευθέρωση της μεγαλύτερης ωφέλιμης ενέργειας .

  Η καύση του καυσίμου με ένα σταθερά κινούμενο μέτωπο μέσα στον κύλινδρο, εξασφαλίζει την ομαλή μετάδοση της ενέργειας στο έμβολο της μηχανής. Αντίθετα η δημιουργία αυταναφλέξεων σε όλο το χώρο που βρίσκεται το καύσιμο, προκαλεί κτυπήματα (knocks) στον κινητήρα , τα γνωστά ως πυράκια, που οδηγούν σε μειωμένη ωφέλιμη ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα. Η ύπαρξη των κτυπημάτων αυτών αποτελεί ένδειξη ότι ο αριθμός οκτανίων της βενζίνης είναι χαμηλότερος από τον απαιτούμενο, ή ότι η ρύθμιση του κινητήρα δεν είναι η σωστή.

  Οι σύγχρονοι βενζινοκινητήρες είναι κατασκευασμένοι και ρυθμισμένοι να λειτουργούν με βενζίνη συγκεκριμένου αριθμού οκτανίου .
  Με χρήση βενζίνης αριθμού οκτανίου μεγαλύτερου ή ίσου με τον ελάχιστο απαιτούμενο, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνεται η απόδοση του κινητήρα.

  Όταν χρησιμοποιηθεί βενζίνη με χαμηλότερο αριθμό οκτανίου από τον απαιτούμενο, τότε προκαλούνται χτυπήματα (πυράκια). Παράλληλα όμως, αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου και μειώνεται η απόδοση του κινητήρα χειροτερεύοντας και την αίσθηση οδήγησης.

  Οι βενζίνες 95 οκτανίων οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 228. Από κει και μετά όμως,  η κάθε βενζίνη αποκτά τα δικά της χαρακτηριστικά απόδοσης κατά τη χρήση, ανάλογα με την τεχνολογία των  ειδικών  προσθέτων που περιέχει.


  Στην ΕΚΟ,  η επιλογή  τεχνολογίας  διαφοροποίησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 RON, εστιάστηκε  στην εξασφάλιση  της μεγαλύτερης δυνατής οικονομίας καυσίμου ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης , και στον καθαρισμό και τη μακροβιότητα του κινητήρα χωρίς όμως να επιβαρύνει αυτό το κόστος, τον τελικό καταναλωτή. Ο συνδυασμός όλων αυτών των χαρακτηριστικών οδήγησε στο σχεδιασμό της αμόλυβδης βενζίνης  EKOnomy 95.

  Η διαφορά στον αριθμό οκτανίου γίνεται αντιληπτή στην ποιότητα καύσης και στην απόδοση που απαιτούμε από τον κινητήρα του αυτοκινήτου μας. Αν χρησιμοποιούμε βενζίνη με χαμηλότερα οκτάνια από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής, μπορεί να ακουστούν κτυπήματα στον κινητήρα του αυτοκινήτου μας. Είναι το φαινόμενο των knocks (πυράκια), οι συνέπειες του οποίου αναλύθηκαν πιο πάνω.

  Η χρήση βενζίνης 100 οκτανίων δεν αυξάνει την κατανάλωση, αντίθετα την ελαττώνει, λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας ανά λίτρο, που περιέχει.

  Η μείωση της κατανάλωσης εξαρτάται και από τον τύπο του κινητήρα, την χρήση που κάνει κανείς και τον τρόπο οδήγησης. Μ’ άλλα λόγια, οι νέας γενιάς ατμοσφαιρικοί κινητήρες με υψηλή σχέση συμπίεσης, εκτελούν καλύτερη καύση, και συνεπώς έχουν μειωμένη κατανάλωση με πολύ καλύτερες επιδόσεις, κυρίως σε δρόμο εκτός πόλης.

  Ειδικά η βενζίνη EKO Racing 100 διατηρεί  καθαρό τον κινητήρα μειώνοντας το σχηματισμό αποθέσεων στις βαλβίδες έως και 100%, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού των νέων κινητήρων βενζίνης άμεσου ψεκασμού (Direct Injection Spark Ignition). Παράλληλα, με την προηγμένη τεχνολογία προσθέτων που περιέχει και σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό οκτανίου, η βενζίνη EKO Racing 100 μειώνει σημαντικά τις τριβές επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα με την υψηλή απόδοση και οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

  Όλοι οι κινητήρες άμεσου ψεκασμού είτε υπερπλήρωσης(turbo) είτε φυσικής αναπνοής, επωφελούνται από τη χρήση βενζίνης  υψηλού αριθμού οκτανίου γιατί λειτουργούν με υψηλότερο βαθμό συμπίεσης σε σχέση με μια εμμέσου ψεκασμού μηχανή.

  Όλα τα είδη καυσίμων που απαιτούνται για την Ελληνική αγορά παράγονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

  Παράγονται και κυκλοφορούν:

  • Αμόλυβδη βενζίνη 95 Οκτανίων (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-228, μηδενικού θείου)
  • Αμόλυβδη βενζίνη 96 Οκτανίων με υποκατάστατο μολύβδου (LRP-Lead Replacement Product) για τα παλαιάς τεχνολογίας οχήματα χωρίς καταλύτη 
  • Αμόλυβδη βενζίνη 100 Οκτανίων με μηδενικό θείο
  • Ντίζελ κίνησης (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ-590)
  • Υγραέριο κίνησης (Auto gas)  (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ-589)

  Η ΕΚΟ προσφέρει στον καταναλωτή βενζίνες 95 οκτανίων και 100 οκτανίων και Diesel κίνησης που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και επιπλέον περιέχουν πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων, όσον αφορά την καθαρότητα και μακροβιότητα του κινητήρα και την μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

  Η ΕΚΟ είναι η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά που διαθέτει το Πρόγραμμα Εγγύηση Ποιότητας & Ποσότητας. Η ΕΚΟ διαθέτει τα spot test kits με το οποία  μπορεί να ελέγξει και ο ίδιος ο καταναλωτής, τη στιγμή ακριβώς που ανεφοδιάζεται, αν η βενζίνη του είναι πράγματι 100 οκτανίων ή περιέχει βενζίνη 95 οκτανίων που είναι η συνήθης πρόσμειξη. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κάνει επί τόπου τη δοκιμή.

  Ο αριθμός κετανίου είναι το χαρακτηριστικό του diesel, που δίνει το μέτρο της ικανότητας του diesel να αυταναφλέγεται εύκολα στον κινητήρα και να καίγεται με ομαλό τρόπο, που οδηγεί στην απελευθέρωση της μεγαλύτερης ωφέλιμης ενέργειας.

  Ο αριθμός κετανίου είναι το μέτρο του πόσο άμεσα ξεκινάει το diesel να αναφλέγεται υπό τις συνθήκες λειτουργίας ενός ντηζελοκινητήρα. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός κετανίου, τόσο πιο γρήγορη είναι η ανάφλεξη. Ο αριθμός κετανίου επηρεάζει επίσης την κρύα εκκίνηση του κινητήρα, τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο στον θάλαμο καύσης.Ο υψηλός αριθμός κετανίου εξασφαλίζει έλεγχο του χρόνου ανάφλεξης στους πετρελαιοκινητήρες επανακυκλοφορίας καυσαερίων.

  Η καθαρότητα στο diesel σημαίνει ταυτόχρονα άμεση οικονομία, καλύτερη απόδοση στον κινητήρα και περιορισμό των αποθέσεων οι οποίες μακροπρόθεσμα οδηγούν σε φθορές και σημαντικό κόστος συντήρησης αντίστοιχα. Στους πετρελαιοκινητήρες, και ιδιαίτερα στους σύγχρονους άμεσου ψεκασμού common rail, το σύστημα έγχυσης, οι αντλίες και όλο το κύκλωμα καυσίμου είναι πολύ ευαίσθητα στην παρουσία σωματιδίων και νερού.

  Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του κινητήρα και να προκαλέσει βλαβερές επικαθίσεις στο σύστημα έγχυσης (μπεκ ψεκασμού), είναι ο σχηματισμός επικαθίσεων από την καύση και η κρυσταλλοποίηση του καυσίμου (σχηματισμός παραφίνης) που ενδέχεται να συμβεί τους χειμερινούς μήνες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.
  Επιπλέον σημαντικός παράγοντας δημιουργίας επικαθίσεων σ το σύστημα έγχυσης καυσίμου είναι το biodiesel, η προσθήκη του οποίου στο ντίζελ βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 590, έχει δυσκολέψει σημαντικά το έργο των τεχνολόγων καυσίμων.
  Για όλα τα παραπάνω η ΕΚΟ προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση με τα προϊόντα της και ειδικά με το νέο Diesel AVIO. Τα ειδικά πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας και το ειδικό φίλτρο καυσίμων αεροσκαφών, που είναι εγκατεστημένο αμέσως πριν τις αντλίες με απόδοση φιλτραρίσματος που αγγίζει το 98%,επιτυγχάνουν απομάκρυνση των σωματιδίων και του νερού που αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης θρεπτικού υποστρώματος μυκήτων, μικροβίων και σκουριάς στον κινητήρα , Έτσι, το νέο Diesel AVIO εξασφαλίζει :

  • Μεγαλύτερη επιτάχυνση, μείωση θορύβων και λιγότερους κραδασμούς, χάρη στον αυξημένο αριθμό κετανίου
  • Μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του κινητήρα, άρα και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
  • Πλήρη επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του κινητήρα με 2 γεμίσματα. Με 5 γεμίσματα, πλήρη εξαφάνιση των εσωτερικών εναποθέσεων στα μπεκ.
  • Αποτελεσματική αντιαφριστική, αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική προστασία χάρη στα ειδικά τεχνολογικά προηγμένα βελτιωτικά πρόσθετα.
  Language